JAARVERSLAG 2018

 

Jaarverslag Stichting Willen & Doen 2018


Het jaar 2018 zal in de analen staan als een vruchtbaar jaar met vele verrassingen. Ontwikkeling is constant gaande en is wederom opbouwend geweest. In mei vierden wij ons tien jarig bestaan wat gepaard ging met een groot benefiet feest in Hauwert. Wil heeft een boek geschreven en uitgegeven ten bate van de kinderen. De presentatie van het boek 'Droom van een Vrijbuiter' in de Beurs van Berlage te Amsterdam, halverwege de Wereld Aids conferentie was ook een van de hoogtepunten.  

Willen & Doen Amsterdam
Het bestuur kwam vanwege de ontwikkelingen op de projecten zes keer bij elkaar. Aandacht was nodig, ook in Nederland. Het was een wedloop om alles op tijd af te hebben. Ook de media is daarbij goed van dienst geweest. Wil is geinterviewd door krant, radio en tv. De verkoop is nog steeds in eigen beheer en er is veel meer gedoneerd dan wij hadden verwacht. Het boek is vertaald in het Engels en hopende komt deze in de loop van 2019 op de markt. Onze voorzitter Ronald is samen met drie vrienden twee weken op het project geweest en hebben daar vrijwilligerswerk verricht. Als activisten kwamen zij terug.


Mawotsheni
Begin 2018 zat Mawotsheni in de problemen. Er waren maar vijf kinderen in de créche. Wil heeft daarbij stappen genomen om dat te veranderen. In drie weken tijd waren er 20. Na de zomervakantie 45. Gelijker tijd is men begonnen met naschoolse opvang omdat 87% van kinderen van groep vier op de lagere school niet konden lezen nog schrijven. Deze actie is in de loop van het jaar over genomen door andere projecten. Na de zomervakantie werd het project geteisterd door een orkaan. Het gemeenschapshuis lag plat. Van beide kanten werden er virtueel en telefonisch stappen genomen om het zo snel mogelijk weer op te bouwen. Vanwege de goede inkomsten van het boek en andere donaties waren er middelen genoeg om dit te financieren. De opening werd gevierd op de 30ste november, gelijktijdig met de diploma uitreiking voor de kleuters en dit samen op Wil zijn verjaardag. 'Een mooier cadeau kan je niet krijgen, was Wil zijn reactie. Gelijktijdig was er via facebook een inzamelingsactie waarbij ruim 3000 euros werd gedoneerd. Er is ook verandering in het bestuur. Ziyanda nam ontslag en is gaan studeren. Nomapuzi is terug in haar eigen gemeenschap, waar zij nu Ngoko kindercrèche leidt. Zij is nog steeds in dienst bij ons. Willen en Doen heeft ook Ngoko onder zijn vleugels nu. Betreffende water is er nog niet veel veranderd.

Good Hope crèche
Riff hield ons op de hoogte van de ontwikkelingen van Good Hope. Er is geinvesteerd om de créche professioneler te maken. Het bedrijf Bizzomate heeft ons in december 2017 6000 euro,- gedoneerd voor Good Hope, waarvan ook de lerares maandelijks een kleine vergoeding krijgt. De lerares heeft 25 kinderen momenteel en staat er alleen voor, omdat haar assistent zwanger is.

Particuliere bijdragen
De particuliere bijdragen namen vooral toe gedurende het verblijf van Ronald en zijn vrienden op de projecten, na de presentatie van het boek en het verblijf van Wil in november.

Acties van derden en bedrijfsleven
Ten eerste dank aan de Stoomtramloop in Hoorn. Zij sponsorden 1000,00 euros. Ook dank aan 40MM te Venhuizen. Ook gaat er dank naar Dominique uit Brugge, die in vijf weken tijd vijf dozen boeken verkocht. Andere particulieren, Bernadet en Cindy voerden acties, waardoor Wil en Ronald veel verbandmateriaal mee konden nemen voor de klinieken. Zij gaan volgend jaar mee naar het project. Via facebook zette Carolien zich in geld in te zamelen met haar verjaardag, wat ook weer anderen activeerde. Nancy uit Brugge organiseerde een verjaardag instuif, waarvan zij 600 euros,- doneerde. Wij danken alle particulieren die boeken hebben verkocht in hun familie en vriendenkring.

De cijfers
Inkomsten en uitgaven zijn hoger geweest als het voorgaande jaar. Messiwe an Nyameka zijn beiden de Montessori opleiding gaan doen. Mesiwe leidt nu Good Hope en Nyameka neemt in januari het stokje over van Nomapuzi. Er is geinvesteerd in een nieuw gemeenschapshuis. Wederom kunnen wij zonder ongerustheid doorgaan met het sponsoren van de projecten. Betreffende onkosten zitten wij nog steeds bijzonder laag.

Ten slotte
2018 was een turbulent en vruchtbaar jaar waarin zowel in Zuid Afrika en ook in Amsterdam veel plaats vond. Dank gaat uit naar alle vrijwilligers en ieder die zich heeft ingezet van klein tot groot. Dank aan hen die hulp aanboden op het moment wanneer nodig, zoals op de Rainbow markt in het Vondelpark, zoals op het benefietfeest in Hauwert en zo ook in de Beurs van Berlage, waar de organisatoren Bert en Erwin, van de expositie 'I Will Speak' ten tijde van het Wereld Aids Congres de ruimte beschikbaar stelden voor de presentatie. Bij dezen danken wij al onze donateurs en vrijwilligers die ons het afgelopen jaar hebben gesponsord en die hebben meegelopen. Wederom dank aan iedereen namens de kinderen, de werknemers op de projecten, het bestuur en mijn persoon.

Ontvangsten 2018
Donaties 8.081,00
Particuliere bijdragen 10.648,00
Opbrengst 'Droom van een Vrijbuiter 14.068,00
Overige opbrengsten 2.397,00
Rente Spaarrekening 4,00
Hartjes -
   
Totaal ontvangsten 35.198,00
   
Uitgaven  
Mawosheni 17.571,00
Good Hope 1.350,00
Montessori Sttudies 1.662,00
Inkoop boek 5.451,00
Drukwerk 114,00
Reiskostenh 2.126,00
Bankkosten 455,00
Overige kosten 391,00
   
Totaal uitgaven 16.377,00
   
Saldo ontvangsten -/- uitgaven 6.547,00
======================================== ==========
   
Saldo Bankrekeningen  
 
01-01-2017
31-12-2017
Rabobank betaalrekening
343,86
1.585,87
Rabobank spaarrekening
27.327,32
32.679,17
27.671,18
34.265,04
======================================== ==========
Toename Liquide Middelen 6.593,86