2010

JAARVERSLAG 2010

Jaarverslag Stichting Willen & Doen 2010


Financieel gezien was 2010 een zeer goed jaar.
Totaal is er zo’n 75000 euro binnengekomen
bij de Stichting en dat is 30.000 meer dan in 2009.

Andere Stichtingen
Opvallend is de hoeveelheid geld binnengekomen via andere stichtingen. Zo heeft stichting Dynamo geld gegeven in het kader van het Dapper-buurt project en het NCDO voor de opbouw van een preschool, opvang voor vrouwen met kinderen en een winkel in Mahosheni.
De Stichting Steun Uitenhage Zuid hield in 2010 helaas op te bestaan. Het batig saldo kwam ten goede aan Willen en Doen omdat hun en onze doelstelling overeenkomt. Tel daarbij op de van Trutfonds, Wings of Support en Stichting SKAI en je komt op een bedrag van 55000 Euro dat via andere stichtingen is binnen bekomen. Dit geld dat was vaak verbonden aan een specifiek doel en is eenmalig. Het is niet te verwachten dat er het komende jaar weer zo’n groot bedrag binnen zal komen. Er zal daarom extra moeite gedaan moeten worden via de andere wegen geld binnen te krijgen.

Overige inkomsten
Via acties van derden en het bedrijfsleven is zo’n 4400 Euro binnen gekomen. Er was een eenmalige leermodeshow in de Queenshead met opbrengst voor Willen & Doen.
Onze maandelijkse donateurs waren goed voor zo’n 3500 Euro en losse particuliere bijdragen leverden 6000 Euro op.
Tenslotte hebben we met onze straatacties ruim 6300 Euro binnen gehaald. We waren actief met Koningedag, Gaypride en de Hartjesdagen. Nieuw was onze aanwezigheid bij Sail, maar het bleek moeizaam bij dit evenement geld op te halen. Toch heeft Dolly Bellefleur, die voor ons tijdens Sail de straat op ging, wel een onuitwisbare indruk gemaakt op de bezoekers aan dit evenement en vooral op de vele matrozen uit verre landen.

Uitgaven
Ook in 2010 is het merendeel van het geld gedoneerd aan NGO Ons Plek van Deon Mulder.
Naast maandelijkse ondersteuning van de diverse projecten is er ook geïnvesteerd in verbetering van het onderkomen in Bloemfontein en in de Transkei. Er is hierbij gekeken naar duurzaamheid en zelfredzaamheid door de aanschaf van zonneboilers, een wind- zonnenergie systeem en groentetunnels. Via andere partners is geïnvesteerd in onderwijs; zoals het opzetten van een Waldorf preschool in Coffeebay en het inrichting van een computerruimte
bij het Salesian institude in Kaapstad, waar voormalige straatjongeren onderwijs en workshops kunnen volgen.

Onkosten
We zijn er trots op dat we de overheadkosten wederom laag hebben weten te houden. Het geld dat we hier aan uitgegeven hebben, bestaat voor de helft uit onvermijdelijke bankkosten. 97% van alle uitgaven is direct ten goede gekomen aan de projecten en onze overhead bedroeg slechts 3%. We kunnen de onkosten zo laag houden, omdat Willen en Doen door vrijwilligers wordt gerund en Wil Groot en Martin Lont hun reizen naar Zuid Afrika zelf bekostigen.

Ontvangsten 2010


Particuliere donaties Stichtingen/Fondsen
Acties derden/Bedrijfsleven
Straatacties
Rente
Cirque Classique

Totaal ontvangsten

Uitgaven
NGO Ons Plek
Waldorf preschool Coffeebay
Salesian computerprogramma
Mawotsheni
Centre of Joy
Bankkosten 
Overige kosten 

Totaal uitgaven

Saldo ontvangsten -/- uitgaven9.497,00
54.695,00
4.394,00
6.339,00
998,00
--

75.923,00


41.430,00
500,00
1.000,00
--
--
628,00
636,00

44.194,00

31.729,00