Afgeronde projecten

"De Wereld verbeteren, een kwestie van

Willen en Doen"


AFGERONDE PROJECTEN

MBO WORKSHOP / STAGE PROJECT

Periode: Februari 2015

BENEFIETAVOND - 22 Februari 2015

Zondag 22 februari vond de benefietfeest plaats in Hauwert. Het feest werd opgeluisterd door Michael Nobbe, zangschool POP UP en Linda Waldeck.


Mede dankzij de hulp van de vele vrijwilligers en loten(ver)kopers is deze sfeervolle avond een groot succes geworden en kunnen we in Zuid-Afrika een kindercreche voor 60 kinderen realiseren! Hier is onze stichting erg trots op en blij mee, dus nogmaals heel veel dank aan eenieder die zijn/haar steentje heeft bijgedragen, voor de kinderen en namens de kinderen !!


De Afrika groep leert vooral project gericht werken. Hierin gaan ze actie gericht aan de slag. Het doel waar zij voor gaan is: 25.000 euro om een kindercreche te kunnen laten bouwen voor 70 kinderen en een moestuin aan te kunnen leggen, zodat deze kinderen twee keer per dag een gezonde maaltijd kunnen hebben. Bij het project Meetingpoint zijn 6 stagiaires betrokken. In een later stadium is het de bedoeling dat er ook een stage in Zuid-Afrika wordt aangeboden.

VOLUNTEERCENTRE

Functies: Vrijwilligerscentrum

Leiding: NGO Sustainable Coffeebay (link), Dawn Brochenin

Locatie: Coffeebay en omgeving, Zuid-Afrika (landelijk gebied)

Status: Zelfstandig, samenwerking met Willen & Doen

Periode:  Oktober 2012 - 2014

Judy en Brian hebben een vrijwilligerscentrum opgezet bij Coffeebay. Een soortgelijk centrum in een ander gebied dichterbij East London (Chinsa) had een positief effect op de ontwikkeling van de streek. Judy en Brian onderhouden contacten met de oprichters van het centrum in Chinsa. Willen & Doen ondersteunt dit project met een microkrediet. Het geïnvesteerde bedrag vloeit bij aflossing terug in onze kas.


Vrijwilligers uit Zuid Afrika en het buitenland kunnen in dit centrum verblijven en van hieruit de lokale bevolking via speciaal opgezette projecten ondersteunen. Hierbij zullen vooral projecten gericht op landbouw en onderwijs centraal staan. Maar ook medische ondersteuning behoort tot de mogelijkheden. Het centrum sluit goed aan bij onze doelen. Via ons HBO-stageproject kunnen we vanuit Nederland vrijwilligers leveren.

HBO-STAGEPROJECT

Functies: Kindertehuis

Leiding: kerkelijke organisatie, Mathijs

Uitvoering: Bloemfontein, Zuid-Afrika (stedelijk gebied)

Locatie: HBO-CMV (Cultureel en Maatschappelijke Vorming)

Status: Lopend

Periode: schooljaar 2012-2013

Onze stichting heeft de mogelijk gekregen zich te presenteren als stage-project bij de HvA (Hogeschool van Amsterdam). In 2012-2013worden er twee stages uitgevoerd in Nederland. In een later stadium is het de bedoeling dat er ook een stage in Zuid-Afrika wordt aangeboden.


“Wij zijn vier tweedejaars studenten van de Hogeschool van Amsterdam en studeren Culturele en Maatschappelijke Vorming. Wij hebben zes maanden lang een onderzoek gedaan voor Stichting Willen & Doen. Onzehoofdvraag tijdens dit onderzoek was: ‘Hoe kan Stichting Willen & Doen, door middel van een effectieve low budget methode, meerdonateurs werven, waardoor ze een groter draagvlak creëert en zich goed kan profileren?’


De uitkomsten van dit onderzoek hebben wij in een rapport verwerkt en aangeboden aan de stichting. Wij gaan ons de komende maanden nog meer inzetten voor de stichting en zijn hier nu al erg enthousiast over.Wij zijn bezig met het organiseren van een spetterende benefietavond, waarbij wij een promotiefilmpje voor de stichting zullen lanceren.”Linda de Jong, Bo van Ladesteijn, Rosa Smits en Elisabeth de Wit

SUSTAINABLE COFFEEBAY

Functies: Montessori Preschool, milieuproject Coffeebay, zelfredzaamheid

Leiding: NGO Sustainable Coffeebay (link), Dawn Brochenin

Locatie: Coffeebay en omgeving, Zuid-Afrika (landelijk gebied)

Status: Samenwerkingspartner Willen & Doen

Periode: 2011 – nu

Het doel van de NGO (non governmental organisation) Sustainable Coffeebay is om de levens en vooruitzichten van de kinderen in de landelijke, afgelegen gemeenschap te verbeteren, zodat ze volledig kunnen deelnemen aan hun omgeving. Hier staan morele, culturele en milieubewustzijnaspecten centraal.


MONTESSORI ONDERWIJS

Sustainable Coffeebay is gespecialiseerd in Montessori Preschool onderwijs. Willen & Doen werkt met hen samen bij de ontwikkeling van scholingsprojecten in de streek. Dawn heeft ons geholpen bij de inrichting van onze preschool en verzorgt trainingen van onze leerkrachten.


Op dit moment lopen de betalingen van onze leerkrachten en managers bij Mawotsheni ook via de stichting van Dawn. Samen onderzoeken we ook andere mogelijke projecten in de omgeving om scholing te verbeteren.

ROC-SEKSUALITEIT

Functies: Seksualiteit in Nederland en Zuid-Afrika

Leiding: Wil Groot (Willen & Doen / Stichting Dynamo), Brigit Geugjes (ROC Spaklerweg), Simon Hiemstra, Hugo Knoops (GGD)

Locatie: Amsterdam, Nederland

Status: Afgerond

Periode: 2009 - 2010

Het project Seksualiteit en Zuid-Afrika is door Willen & Doen opgezet in samenwerking met stichting Dynamo, het ROC Spaklerweg en GGD-Amsterdam. Doel was etnische jongeren te benaderen om ze actie te laten ondernemen betreffende de HIV- en AIDS-problematiek in Nederland en Zuid-Afrika.


De jongeren kregen via workshops kennis aangereikt over de Zuid-Afrikaanse situatie. De verhalen uit Zuid-Afrika, hoe heftig soms ook, kunnen erg inspirerend werken. Openlijk praten over HIV en AIDS is ook in Nederland nog steeds een taboe. Bovendien is er ten onrechte steeds minder aandacht voor veilig vrijen. Vandaar dit project, waarbij jongeren hier in Nederland zich inzetten voor en verplaatsen in de situatie van leeftijdsgenoten in Zuid-Afrika. En daarmee ook door een andere bril naar hun eigen situatie leren te kijken.


Na de workshop gingen de jongeren aan de slag met het opzetten van acties. In de Amsterdamse Dapperbuurt gingen ze op pad om hun kennis te delen en anderen te inspireren in actie te komen. Via creatieve, muzikale en sportieve activiteiten, waarbij de hele Dapperbuurt was betrokken, werd het probleem onder de aandacht gebracht.


De betrokken groep bestond uit 24 leerlingen, zowel jongens als meisjes. Velen hadden nog nooit gehoord van Chlamydia en andere SOA’s. Zij leerden presenteren en het project was een groot succes.

LEARN TO LIVE

Functies: Computeronderwijs voor schoolverlaters

Leiding: Salesian institute

Locatie: Kaapstad, Zuid-Afrika (stedelijk gebied)

Status: Afgerond

Periode: 2009

Tijdens het verblijf van Wil Groot in Kaapstad had hij veel contact met Homestead, een organisatie die straatjongeren opvangt en de Learn to Live school runt. De school is opgezet door de Salesians als ‘laatste kans onderwijs’. Veel straatjongens worden via het opvangcentrum doorverwezen.


Velen van deze Ciske's (zoals wij ze noemen, naar Ciske de Rat) kunnen lezen noch schrijven. Sommigen pikken het snel op. De meesten echter niet, vanwege het vele gebruik van verkeerde middelen, of met ouders als alcoholisten. Voor hen is het mooi dat ze kunnen kiezen voor een praktijkopleiding. Zo leren ze met hun handen te werken.


COMPUTERONDERWIJS

In 2009 heeft Willen & Doen samen met de school een ruimte ingericht voor computeronderwijs. Werken op de computer kan voor deze jongeren van belang zijn in hun verdere ontwikkeling. Bovendien stimuleert het hun schrijfvaardigheid.THSEPANG

Functies: Kindertehuis

Leiding: Kerkelijke organisatie, Mathijs

Locatie: Bloemfontein, Zuid-Afrika (stedelijk gebied)

Status: Afgerond, zelfstandig

Periode: 2008 – 2011 i.s.m. Wings of Support

Het eerste samenwerkingsproject van Willen & Doen was Ons Plek. Het project werd al in 1999 opgezet door Deon Mulder. Wij waren erbij betrokken van oktober 2007 tot oktober 2011. Door onze samenwerking met Deon hebben we veel geleerd over de HIV-problematiek in Zuid-Afrika. Deze ontmoeting was van groot belang voor de ontwikkeling van Willen & Doen.


Door persoonlijke problemen van het management en omdat de zelfredzaamheid niet van de grond kwam, is Ons Plek in 2011 gesloten.


In samenwerking met Deon Mulder zijn twee andere kinderentehuizen opgezet die nu nog zelfstandig gerund worden: Thsepang in Bloemfontein en Khaya Lethu in de Transkei.


THE PINK HOUSE

In 2008 werd in Bloemfontein kindertehuis Thsepang geopend. Het was aangekocht door het management  van Ons Plek (link) om de kinderen, die op dat moment in Ons Plek verbleven, een eigen onderkomen te geven. Het bevind zich ongeveer 1 km bij de locatie van Ons Plek vandaan. Om het huis geschikt te maken als kindertehuis was er een verbouwing noodzakelijk.  Samen met Wings of Support heeft Willen & Doen het huis geschikt aangepast. De woon- en slaapruimtes werden uitgebreid en de hygiëne verbeterd door stenen vloeren en een nieuwe badkamer. In 2010 werd met de aanschaf van zonneboilers en groentetunnels een stap gezet richting zelfredzaamheid.In 2011 werd het project overgenomen door de kerkelijke organisatie, die ook bij de aankoop betrokken was. Op dat moment veranderde de naam van The Pink House in Thsepang.


Vijf kinderen van het eerste uur (oktober 2007, toen Wil Groot voor het eerst in Bloemfontein kwam) wonen nog steeds hier. Er wordt hard aan gewerkt om officieel de status van kindertehuis te krijgen. Nu is het officieel een Safetyhouse en mogen kinderen eigenlijk niet langer dan zes maanden blijven. Toch is het de verwachting dat de vijftien kinderen die hier nu wonen kunnen blijven.Eén van de kinderen in Thsepang is Tebogho. Wil Groot was er bij toen in 2007 een ernstig verzwakte baby met zijn moeder bij Ons Plek werd binnengebracht. Men dacht dat het kind –Tebogho- nog maar een paar uur te leven had. De jaren die volgden was hij erg in zichzelf gekeerd. Inmiddels gaat hij naar de eerste klas van de lagere school en kunnen we zeggen dat het hem goed gaat.

KHAYA LETHU

Functies: Safetyhouse, preschool, moestuin

Leiding: Coram Deo, Christene en Gerry

Locatie: Matakuzini, net buiten Coffeebay (landelijk gebied)

Status: Afgerond, zelfstandig

Periode: 2008 – 2010

Deon Mulder heeft ons geïntroduceerd in Coffeebay. Er lag een vraag van de gemeenschap voor een opvangplek voor AIDS-wezen. Daarom is kindertehuis Khaya Lethu gebouwd.‘Khaya Lethu’ betekent in Xhosa (de taal van deze streek) ‘Ons Plek’. Bij het eerste bezoek van Wil Groot stonden hier een vervallen ‘flat’ (rechthoekig gebouw) en drie rondavels (lemen hutjes). Alles in een erbarmelijke staat. Met onder andere geld van Willen & Doen en hulp van Christene en Gerry (Coram Deo) en Deon Mulder is hier een mooi kindertehuis gebouwd. In 2010 is Khaya Lethu volledig overgenomen door Christine en Gerry en het draait nu zelfstandig. Het heeft de starus van Safetyhouse was betekent dat kinderen er voor een periode van 6 maanden kunnen worden opgevangen.


OPVANG

De kinderopvang startte in augustus 2008.  Vlak voor het eind van Wil’s 9 maanden durend bezoek aan Zuid-Afrika, zette hij hier de bedden in elkaar. De opvang biedt plaats aan twintig tot dertig kinderen.


MOESTUIN

Al tijdens de bouw is er gewerkt aan de moestuin. De tuin wordt gemanaged door enkele dames uit de gemeenschap.


PRESCHOOL

De preschool bij het project biedt plaats aan 25 kinderen.

ONS PLEK

Functies: Hospice voor HIV-patiënten / kindertehuis

Leiding: Deon Mulder

Locatie: Bloemfontein, Zuid-Afrika (stedelijk gebied)

Status: Afgerond

Periode: Oktober 2007 – Oktober 2011

Het eerste samenwerkingsproject van Willen & Doen was Ons Plek. Het project werd al in 1999 opgezet door Deon Mulder. Wij waren erbij betrokken van oktober 2007 tot oktober 2011. Door onze samenwerking met Deon hebben we veel geleerd over de HIV-problematiek in Zuid-Afrika. Deze ontmoeting was van groot belang voor de ontwikkeling van Willen & Doen.Door persoonlijke problemen van het management en omdat de zelfredzaamheid niet van de grond kwam, is Ons Plek in 2011 gesloten.In samenwerking met Deon Mulder zijn twee andere kinderentehuizen opgezet die nu nog zelfstandig gerund worden: Thsepang in Bloemfontein en Khaya Lethu in de Transkei.


PLAATS VOOR KINDEREN

De combinatie met een kindertehuis lag voor de hand. Vaak kwamen zieke vrouwen met kind(eren) bij de opvang binnen. Na het overlijden van hun moeder konden de kinderen in het tehuis blijven wonenEén van kinderen die we hier hebben leren kennen is Lydia. Ze is helaas overleden, maarhaar vrolijke karakter en prachtige glimlach blijven een belangrijke inspiratie voor ons werk in Zuid Afrika.


VEILIGE PLEK

In Ons plek werden mensen opgevangen, die niets meer hadden. Vaak werden ze vanwege hun HIV-infectie door familie en vrienden verstoten. Soms werden ze letterlijk op de stoep gedumpt. Voor velen is Ons Plek de laatste plek op aarde geweest, anderen konden door de goede verzorging en medicijnen weer zelfstandig verder. Maar voor alle bewoners was Ons Plek het thuis dat ze waren kwijtgeraakt.

SEKSUALITEIT EN LIFESKILL WORKSHOPS

Functies: Workshops, counseling, onderzoek

Leiding: Homestead-Learn to Live school / Etafeni / Yabonga

Locatie: Kaapstad, Zuid-Afrika (stedelijk gebied)

Status: Afgerond

Periode: 2007-2008

 

Wil Groot heeft bij verschillende stichtingen (NGO’s - Non Governmental Organisations) in Kaapstad workshops gegeven. Ook werkte hij mee aan workshops, activiteiten en acties. Hieronder geeft hij een toelichting op het werken met:

 

- De Ciske’s van Homestead/Learn to live school.

- Etafeni day care center

- Yabonga

 

Meer hierover in het weblog van Wil.

WERKEN MET DE CISKE'S

Ciske’s noemen wij ze, kleine ratjes, omdat ze ons doen denken aan Ciske de Rat. Thuis niet gewenst of geboren op het verkeerde moment. Of op de verkeerde plaats, zoals op de vuilnisbelt van een township. De moeders van deze straatjongeren wijzen ze af, hun vaders hebben ze nooit gekend. Zelf leven zij op straat.

 

Bij projecten met deze straatjongeren is vooral de peer-methode erg belangrijk, het overdragen op hun leeftijdgenoten van wat ze zelf hebben ervaren. Zo leerde bijvoorbeeld Karl (een ‘straatrat’ die elf jongens begeleidde) wat de gevolgen zijn van drugsgebruik op de eigen ontwikkeling. Hij luisterde goed naar wat Wil Groot erover te zeggen had en deelde zijn kennis met de jongens in zijn groep. De hele groep nam deel aan een workshop. Negen van de twaalf Ciske's volgden een jaar later een opleiding. Ze woonde niet meer op straat.

 

ETAFENI DAY CARE CENTRE

Het Etafeni Day Care Centre ondersteunt alle HIV-gerelateerde problemen in township Nyanga, Kaapstad. Naast testen, voorlichting en naaiwerk voor vrouwen verzorgt het centrum ook live skill workshops (levensvaardigheden voor met name HIV-geïnfecteerden). Aan de hand van de verhalen van anderen en coaching door de groepsleider krijgen de deelnemers hun zelfvertrouwen terug, zodat ze weer actief gaan deelnemen aan de gemeenschap en naar een baan worden geholpen. Het succespercentage is bijzonder hoog. Wil Groot werkte mee aan een aantal van deze workshops. 

 

YABONGA

Yabonga betekent ‘dank u’. Daarnaast is het de naam van een organisatie, die zich bezighoudt met HIV en AIDS, en alles wat daarmee samenhangt. Yabonga is actief in bijna alle townships van Kaapstad. In klinieken geven ze vooral support en counseling. Hun cliënten zijn van alle leeftijden. Bijna iedereen die counseling geeft, is seropositief. Yabonga traint deze vrouwen en mannen, zodat ze presentaties en counseling kunnen geven op verschillende Yabonga Support centra. De missie van Yabonga is het creëren van een positief effect in het leven van kinderen, families en de gemeenschap.

 

Bij Yabonga deed ik onderzoek naar hun werkveld. Op de klinieken in de townships voerde ik gesprekken met de mensen die daar actief waren. Ze deden verslag van de problemen waarmee zij dagelijks werden geconfronteerd.