Presentaties

"De Wereld verbeteren, een kwestie van

Willen en Doen"


PRESENTATIES

Functies: Bewustwording in Nederland

Leiding: Wil Groot

Locatie: Nederland

Status: Continue op uitnodiging

Periode: 2010 – nu

Het is erg leerzaam je de verschillen in culturen te realiseren. Het houdt ons een spiegel voor. Waar staan wij? Wie zijn wij en wat kunnen wij daarvan leren? Daarom geeft Wil Groot regelmatig presentaties in Nederland:

  • Op scholen
  • Bij mannen- of vrouwenclubs
  • Bij Rotary’s, die het werk van Willen & Doen een warm hart toedragen.

Wie zijn wij? Waarom DOEN wij dit? Wat WILLEN wij? Waar gaan wij aan de slag en wanneer is er sprake van succes? Het zijn die vragen waarop wij tijdens deze presentaties een antwoord geven.

Ben jij betrokken bij een organisatie die interesse heeft in ons werk en willen jullie een brug slaan tussen hier en daar? Stuur ons een e-mail willendoen@gmail.com en we nemen contact op.

WIL GROOT OVER DEZE PRESENTATIES

Tijdens presentaties schetsen wij een beeld over de cultuur waarin wij als stichting werken. Een plek op aarde waar weinig mensen kunnen lezen en schrijven. Met een plattelandsbevolking die leeft in hutten van moddersteen met rieten daken. Mensen met bovendien een karig eetpatroon.

De Xhosa-cultuur in de Transkei bestaat al heel lang en is sterk verweven met de natuur. Door de eeuwen heen werd kennis overgedragen van de oude op de volgende, jongere generaties. Door HIV en AIDS sterft nu een hele generatie uit; kennis gaat daardoor verloren. HIV en AIDS worden hier bovendien stilzwijgend geaccepteerd; praten doen ze er niet over.

In de stedelijke gebieden van Zuid-Afrika zijn veel organisaties actief die ondersteuning bieden. Yabonga, Etafeni en het Salesian instituut zijn enkele voorbeelden. In de rurale (landelijke) gebieden wordt nauwelijks hulp geboden. Geen elektriciteit en water, geen scholing, geen asfaltwegen en geen openbaar vervoer, zijn redenen waardoor ontwikkelingshulp stagneert of slechts mondjesmaat doordringt. Toch is het van groot belang dat men leert omgaan met HIV en bijvoorbeeld kennis krijgt van wat je wel en wat juist niet eet wanneer medicijnen bijverschijnselen geven.