Nomapuzi

"De Wereld verbeteren, een kwestie van

Willen en Doen"


NOMAPUZI

Functies: Lerares, leiding gevende

Leiding: Nomapuzi

Locatie: Mapuzi

Status: Beginfase

Periode: geopend Januari 2017

Montessori onderwijs is het gereedschap voor de kinderen in de plattelands gebieden. Spelender wijs absorberen zij kennis. Zingenderwijs eigenen de peuters zich 2 talen toe. Engels en Xhosa. Nomapuzi is een geboren onderwijzeres. Het zit in haar hart. Dawn Goddard heeft haar het Montessori vak geleerd, gesponsord door Stichting Obonto.

In 2007 leerden wij haar kennen. Zij werkte toen voor Deon Mulder. In 2011 opende zij een crèche in Mawotsheni. Willen en Doen kwam haar daar tegen en begon haar te sponsoren. Wij bouwden in Mawotsheni het Mawotsheni project.

Per 1 januari 2018 gaat Nomapuzi beginnen met een nieuwe crèche in de gemeenschap waar zij vandaan komt. Deze crèche is gebouwd door twee Belgische heren die via Willen en Doen in aanraking kwamen met de Transkei. Omdat Noma al ruim 10 jaar met ons werkt steunen wij haar bij haar volgende stap.