Steun ons

"De Wereld verbeteren, een kwestie van

Willen en Doen"


STEUN ONS

AIDS richt in Zuid-Afrika zoveel leed aan, dat de wanhoop is toegeslagen. In 2007 was 18,5 % geinfecteerd. In 2010 overleed 45% aan een AIDS gerelateerde ziekte. Een groot percentage van de bevolking kent zijn of haar status niet. Het vermoeden bestaat dat dit cijfer nog zal oplopen tot 50%. Er moet een kentering plaatsvinden. Wij richten ons vooral op armlastige kinderen en hun gemeenschap.

U kunt ons initiatief steunen door een bijdrage over te maken op rekeningnummer: NL50RABO0137977387 ten name van Stichting Willen en Doen te Amsterdam. Al onze opbrengsten komen dit jaar ten goede aan de projecten voor armlastige kinderen en hun gemeenschap.

Scan de QR-code om € 5,00 te betalen voor
Donatie Willen en Doen.
Gebruik de Camera App op je telefoon.
De QR-code kan door 1 persoon worden betaald

ANBI STATUS

Stichting Willen en Doen heeft een ANBI-status, dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer info over wat dat inhoudt vind je hier: www.daargeefjeom.nl/wat-is-een-anbi/en op de website van de Belastingdienst natuurlijk.

Door stimuleringsmaatregelen van de rijksoverheid is het door onze ANBI-status voordeliger om aan Stichting Willen en Doen te schenken. Donaties door sponsoren zijn voor deze organisaties (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting; Donaties door natuurlijke personen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, door de Geefwet mag je als particulier 25% extra aftrekken van de belasting (rekening houdend met drempelbedragen).

Uitkeringen van Stichting Willen en Doen aan de goede doelen waarop de stichting zich richt zijn vrijgesteld voor het recht van schenking; ook daarover kun je meer lezen op de site www.daargeefjeom.nl. Onderstaand vind je voor Stichting Willen en Doen de ANBI-gegevens op een rij.

Kosten en uren vergoedingen voor Vrijwilligers

Het bestuur heeft besloten tot vaststelling van regeling voor vrijwilligers.

Onkosten vergoedingen voor Vrijwilligers

- Vrijwilligers die kosten maken ten behoeve van werk voor de stichting Willen & Doen  kunnen deze kosten declareren mits het bestuur van te voren toestemming heeft gegeven tot het maken van de kosten.

- Personen die werk verrichten voor de stichting kunnen aanspraak maken op een onkosten vergoeding van €4,- per uur, mits het bestuur van te voren heeft aangegeven - besloten - dat de uren voor vergoeding in aanmerking komen.

Giften - Belastingdienst

Stichting Willen en Doen

Tweede Helmersstraat 119 ‐ 3.

1054CG Amsterdam

IBAN:NL50RABO 0137977387 | BIC/ swift: RABONL2U

Inschrijvingsnummer KvK 34284272

RSIN nummer 818531629

BIERTJES ACTIE