Naschoolse Activiteiten

"De Wereld verbeteren, een kwestie van

Willen en Doen"


NASCHOOLSE ACTIVITEITEN

Functies: Bijles lezen en schrijven – creativiteit, sport en spel

Leiding: Nontsha en vrijwilligers

Locatie: Community centrum, Mawotsheni project, Coffee Bay.

Status: Onder beheer; NPO Mawotsheni Community Project in samenwerking met Willen & Doen

Periode: Februari 2018 - nu

Wij hebben gelijk de koe bij de horens gevat en zijn met naschoolse activiteiten begonnen, waar de kinderen deels huiswerk begeleiding krijgen. Hiervoor zijn extra handen nodig. Stagiaires en vrijwilligers zijn zeer welkom.

Het onderwijs in de plattelands gebieden blijkt het slechtste te zijn in de wereld. Het blijkt dat 70% van de kinderen van groep 4 van de lagere school hun eigen taal niet kan lezen en schrijven. Dit kwam ons ter ore bij het laatste bezoek. Een begeleidster vertelde dat kinderen met boeken naar huis worden gestuurd. Er wordt hen opgedragen dat hun ouders moeten helpen. Sommige ouders zijn er vaak niet. Kinderen wonen dan bij hun oma. Velen zijn ongeletterd.

In Coffee Shag backpackers raakte Wil in gesprek met een docent. Deze vertelde dat het waar is dat ze boeken meegeven aan kinderen. De reden daarvan is dat klassen te groot zijn. Zijn klas heeft 60 kinderen. Andere klassen 80 en soms meer.

Voor de naschoolse activiteiten krijgen de kinderen te eten. Er is speciaal een soupkitchen opgericht. Willen en Doen zoekt nog sponsoring voor dit project. Stagiaires en vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij ons.

Web: Community Project About