Mawotsheni

"De Wereld verbeteren, een kwestie van

Willen en Doen"


MAWOTSHENI

Functies: Sisonke, Mawotsheni-preschool, moestuin, vrijwilligers locatie, community centre.

Leiding: Nontsha, Nyameka, Nomthozama en Kenny

Locatie: Mawotsheni, net buiten Coffeebay, Zuid-Afrika (landelijk gebied)

Status: lopend onder beheer van Willen & Doen

Periode: januari 2011 – nu

Website: Mawotsheni Community Project

SISONKE

Samen staan wij sterk wordt momenteel gedragen door Nontsha en het dorpsbestuur, die het project Mawotsheni managen. Vanuit Mawotsheni worden vrijwilligers en stagiaires begeleid om o.a werk te verrichten in de crèche, bij de naschooise activiteiten en de permacultuur moestuinen.

PERMACULTURE-TUIN

Uprise is expert in het ontwikkelingen van permaculture moestuinen. Met hulp van de vrijwilligers heeft hij bij het project zo’n tuin aangelegd. Dit levert goede voeding voor preschool. Permaculture tuinieren zal ook gebruikt worden bij al de andere projecten. Hiervoor worden mensen uit de gemeenschap opgeleid.Deze kennis heeft hij overgedragen aan Kenny de tuinman. Vrouwen uit de omgeving verwerven voor zichzelf een inkomen door oa tassen te maken. Deze worden o.a aan toeristen verkocht en op festivals in Nederland.

OPVANG AIDS-WEZEN ALLEEN NIET VOLDOENDE

Het woord dat aan dit project is verbonden is ‘Sisonke’ wat betekent ‘Samen staan we sterk’. Het is het pilotproject van Stichting Willen & Doen. Ervaring opgedaan bij de opzet van eerdere projecten passen we hier toe. Om duurzame veranderingen te bewerkstelligen, is opvang niet voldoende gebleken. Een ideaal project combineert vier speerpunten:

  • Opvang
  • Medische ondersteuning en HIV-educatie
  • Landbouw en zelfredzaamheid
  • Onderwijs

Ons doel is dat er een plek wordt gecreëerd waar de gemeenschap zich bij betrokken voelt, en die in de omgeving tot structurele verbeteringen leidt. Zo’n project met het karakter van een ‘dorpscentrum’ noemen wij een ‘Rural Sustainability Centre’. Ervaringen uit deze pilot willen we het ook toepassen in andere 'Lullies' (dorpjes).

Het is ons streven dat het Mawotsheni Project in de toekomst zelfstandig kan worden gerund.

MEDISCHE ONDERSTEUNING EN HIV-EDUCATIE

Regelmatig onderzoekt een mobiele kliniek die kinderen van de preschool en volwassenen uit de streek. Ook is er in het community-centre gelegenheid voor HIV-voorlichting.‘Mentor Mammas’ is een lokaal initiatief,waar we mee samenwerken. Ze komen langs om de fysieke ontwikkeling van de kinderen te meten. Uit de resultaten van hun onderzoek blijken de positeve effecten van de aangeboden schoolmaaltijden.

MAWOTSHENI PRESCHOOL

De preschool biedt plaats aan 25 kinderen die door lerares Nyameka en  Nomthazama worden voorbereidt op grade 1 van de lagere school. Onze leraressen hebben Montesori-training gehad, en krijgen training via de NGO Sustainable Coffeebay. Uniek bij de school is dat ouders om een kleine financiële bijdrage wordt gevraagd voor het onderwijs aan de kinderen. Dit vergroot de betrokkenheid met het onderwijs en met het geld kan de kokkin betaald worden. De reputatie van de school is goed en het aantal aanmeldingen groeit snel.