2011

JAARVERSLAG 2011

Jaarverslag Stichting Willen & Doen 2011


2011 Was een bewogen jaar in de nog jonge geschiedenis van Stichting Willen & Doen. Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste projecten, acties en de cijfers. De overheadkosten waren weer laag, zelfs minder dan 3%!

Wil Groot (oprichter) , Johannes Bak (voorzitter), Martin Lont (secretaris), Arnold Vlaar (penningmeester), Maarten Groot (webdesigner) en Jasper Buis (bestuurslid).

Cirque Classique
Het absolute hoogtepunt van 2011 was het benefietconcert Cirque Classique in de Amsterdamse Westerkerk; een avond waarbij klassieke muziek, dans en acrobatiek samenvloeiden en elkaar versterkten. Een avond die op inspirerende wijze werd gepresenteerd door Peter Faber. 

Hiermee hebben we bijna 7.000 euro binnengehaald. Daarnaast hebben we met dit concert onze ambities getoond en ons duidelijk geprofileerd. 

Het concert was niet mogelijk geweest zonder de gedreven en professionele inzet van het kernteam en de bijzondere en belangenloze bijdrage van onze artiesten. Langs deze weg willen we iedereen  nogmaals hartelijk danken voor de totstandkoming van deze prachtige show. 

Verkoop ‘Ons Plek’
In Zuid-Afrika moest er in 2011 een moeilijke beslissing worden genomen: de verkoop van ‘Ons Plek’. 

Sinds 2007 werkten we samen met Deon Mulder. Vanaf de oprichting in 1999 heeft dit project veel mensen (voornamelijk moeders) een laatste thuis geboden. Ook veel kinderen hebben er veiligheid en geborgenheid gevonden.

In samenwerking met Deon Mulder hebben we de oprichting van twee kindertehuizen kunnen bewerkstelligen:

  • The Pink House in Bloemfontein
  • en Khaya Lethu in de Transkei.


Beide kindertehuizen zijn nu zelfstandig. The Pink House is doorgegaan onder de naam Tshepang en biedt onder andere plek aan vijf kinderen van het eerste uur (die in 2007 al in Ons Plek zaten).

De zelfredzaamheid van Ons Plek is echter nooit goed van de grond gekomen. Door veroudering van het gebouw, het hoge aantal bewoners en door andere factoren bleven de kosten stijgen. Patiënten werden soms gewoon op de stoep achtergelaten en dan is het moeilijk een zieke man of vrouw de deur te wijzen. Het management was voornamelijk bezig was met het blussen van branden, en het lukte ze niet onze gemeenschappelijke plannen voor de zelfredzaamheid van het project succesvol uit te werken. 

De keuze waarvoor we stonden was het budget voor Ons Plek verder verhogen of kiezen voor verkoop. In het eerste geval waren in een vicieuze cirkel terechtgekomen. Dat vonden we niet verantwoord. Door verkoop kon Deon Mulder met een kleine groep (de familie) schuldenvrij verder. Hij heeft zich inmiddels met deze familie in Jagersfontein gevestigd. Aan onze samenwerking is hierdoor helaas een einde gekomen.

Mawotsheni
Door de problemen bij Ons Plek kwam de ontwikkeling van Mawotsheni in de Transkei in de knel. De preschool was al wel geopend in januari 2011, maar in een oude hut (rondavel) zonder ramen. De bouw van een nieuw onderkomen voor de schoolkinderen en dat van een kindertehuis kwam niet van de grond. 

Daarom hebben we in augustus het beheer van dit project van Deon Mulder overgenomen. Wil heeft in 2011 veel tijd in Zuid-Afrika doorgebracht om de boel vlot te trekken. Naast preschool en kindertehuis planden we ook een winkel, moestuin en community centre. Zo hebben we hier een pilot -project opgezet dat kan dienen als concept voor andere projecten in de Transkei . Het moest een project worden van de gemeenschap, voor de gemeenschap. (In 2012 is het project voltooid en geniet veel respect in  Coffeebay e.o.)

NPO Sustainable Coffeebay
In 2011 heeft de stichting van Dawn Betteridge, die zich richt op Montessori preschool onderwijs, de officiële status gekregen van Non Provit Organisation (NPO). In hun streven het onderwijs in de regio te verbeteren, zijn zij een belangrijke partner voor Stichting Willen & Doen. En tot wij zelf de status van NPO hebben, vind de betaling van onze medewerkers op Mawotsheni plaats via Sustainable Coffeebay.

Overige projecten

  • De in 2010 begonnen bouw van een Waldorf Preschool door Judy Johnston Denison en Brian Kruger is in 2011 afgerond. De school kon daarna worden geopend.
  • We hebben samengewerkt met Jerome Solomon’s Centre of Joy , dat zich richt op community building en lager en middelbaar onderwijs. Jerome heeft ook geassisteerd bij de bouw van Mawotsheni.


Acties
De opbrengst van de straatacties was in 2011 hoger dan het voorgaande jaar.

  • Koninginnedag was weer een topdag met een opbrengst van 2.200 euro.
  • We waren ook weer van de partij met de Gaypride, Greypride en de Hartjesdagen op de Zeedijk.
  • Nieuw was onze aanwezigheid bij de kerstmarkt van de Zeedijk. Rond Valentijnsdag organiseerde Café De Engel op de Zeedijk een actie voor Willen & Doen. Zij hadden het hele plafond behangen met hartjes. De opbrengst was 650euro.


De cijfers
De hoge inkomsten van 2010 hebben we in 2011 niet kunnen herhalen, maar dit was eigenlijk ook niet te verwachten. In 2010 hadden we enkele bijzondere meevallers. In 2011 bleven deze uit. 
We hebben meer uitgegeven aan de projecten dan er is binnengekomen, maar door de buffer die we in 2009 en 2010 hebben opgebouwd is dit geen probleem.

Wederom zijn we er in 2011 in geslaagd de overheadkosten van de stichting laag te houden (minder dan 3% van de uitgaven). De bankkosten waren lager dan in 2010. Overige kosten waren ongeveer op hetzelfde niveau.

Ontvangsten 2011


Particuliere donaties Stichtingen/Fondsen
Acties derden/Bedrijfsleven
Straatacties
Rente
Cirque Classique

Totaal ontvangsten

Uitgaven
NGO Ons Plek
Waldorf preschool Coffeebay
Salesian computerprogramma
Mawotsheni
Centre of Joy
Bankkosten 
Overige kosten 

Totaal uitgaven

Saldo ontvangsten -/- uitgaven7.175,00
4.964,00
6.892,30
7.349,53
932,29
6.835,30 

33.216,13


17.000,00
2.023,32
--
11.645,96 
6.000,00 
443,10
608,65

37.721,03

- 4.504,90