2012

JAARVERSLAG 2012

Jaarverslag Stichting Willen & Doen 2012


2012 is wederom weer een bewogen jaar geweest met vele nieuwe ontwikkelingen. Hiervan een kort overzicht van de belangrijkste projecten, acties en de cijfers. De overheadkosten waren weer laag, zelfs minder dan 3%!

Wil Groot (oprichter) , Johannes Bak (voorzitter), Martin Lont (secretaris), Arnold Vlaar (penningmeester), Maarten Groot (webdesigner) en Jasper Buis (bestuurslid).

Mawotsheni
Een nieuwe stap voor Stichting Willen & Doen.
Op 10 april was de grote opening van ons Mawotsheni pilot project. Vele notabelen uit de omgeving waren hierbij aanwezig. Nederland werd vertegenwoordigd door Simon en Marloes, die vrijwillig een grote input leverden. Nogmaals dank daarvoor. Het bouwen van het project werd gedaan door vakmensen uit de gemeenschap. Het pilot project omvat een kinderdagverblijf, kindertehuis, communitycentrum, een spaza winkeltje om de zelfredzaamheid te bevorderen en een perma-culture moestuin.
Kate Getting- Lewis is de manager aldaar en zij is ook gespecialiseerd in perma- cultuur landbouw.
Kosten voor het project tot nog toe 40.000 euro.
In het community centrum zijn ze van start gegaan met het geven van Engelse les en een cursus handenarbeid voor de vrouwen uit de gemeenschap. Zij leren daar tassen maken van oude kleding en stoffen. Janis, die een winkel heeft in Coffee Bay geeft ze daar les in. Phumlani, werkzaam op het project, heeft in de gemeenschap een voetbal vereniging opgericht.

Project Mavis
In september werd de eerste paal in de grond geslagen voor de kinderdagverblijf van Mavis in de gemeenschap Ntjileni. Dit werd gedaan door de gemeenschap zelf.

People4Change
Is een organisatie in Nederland die professionele mensen voor bepaalde tijd inzet om te werken op een project.
Ronald Vonk heeft 5 weken het project advies gegeven in het managen van het project. Op www.wilhelmus.waarbenjij.nu kunt u zijn verslagen lezen. Ronald heeft in samenwerking met Kate de aanvraag ingediend voor Stichting Willen en Doen Zuid Afrika. Dit is nodig om samenwerking met het ministerie van Sociaal Development te professionaliseren. We krijgen geen toestemming van hen om een kindertehuis te openen wanneer wij niet als stichting geregistreerd zijn in Zuid Afrika. Ook komen wij niet in aanmerking voor sponsoring van Social Development voor de preschool.

De Queerleaders
In Amsterdam zijn de Queerleaders van start gegaan, onder leiding van Jeroen Jurg.
De show werd 7 keer opgevoerd op festivals en feesten. Inkomsten 9295 euro en het aantal donateurs ging hierdoor ook fors omhoog. De shows zorgden voor een geweldig PR. Dit is te zien op Willen en Doen facebook.

Acties van derden
Op acties van derden werd ruim 5000 euro opgehaald. Onder andere jubilarissen wilden geen cadeaus maar geld voor Willen en Doen. Een optreden van de Queerleaders in Krasnapolski was een succes. Ook werden wij gesponsord door 40MM. In Noord Holland werden acties gehouden.

HvA stagiaires
In september zijn wij samen gaan werken met de Hogeschool van Amsterdam.
Vier studenten CMV zijn onderzoek gaan doen naar verbetering en professionalisering.
Dhr. Peter van Delft begeleidt de stagiaires.

Overige projecten

  • September start van het Mavis project.
  • Investering Center of Joy. Aanschaf apparaten voor het maken van stenen.
  • Project Healthcare gaat van start. Samenwerking met Mentor Mothers, die zich vooral richt op Hiv geinfecteerde zwangere vrouwen in de gemeenschap. Zij krijgen medische begeleiding. Mobiele kliniek komt naar Mawotsheni. Noncha komt in dienst van Willen & Doen als sociaal werkster in de Gemeenschap.

Acties
De opbrengst van de straatacties was in 2012 hoger dan het voorgaande jaar.

Optredens op Roze zaterdag in Haarlem, Gaypride, Hartjesdagen en Kwakoe waren een goot succes.
Optreden Krasnapolski voor sportvereninging.

Acties in Noord Holland onder leiding van Vera Wals en Afra Houtsma. Samen met 3 andere dames bezochten zij het project voor 2 weken. Hiervoor haalden zij gezamenlijk 1500 euro op.
Kerstmarkt op de Zeedijk was wederom succesvol.
Presentaties op mannen en vrouwen

De cijfers
Er is dit jaar geinvesteerd in project Mawotsheni en er is een start gemaakt met het project Mavis.
Hiervoor hebben wij geld gebruikt van de spaarrekening, wat daarvoor was bestemd.
Inkomsten en uitgaven zijn beiden rond de 32.000 euro. Er is 20.354 euro gebruikt van de spaarrekening.
De overheadkosten van de stichting zijn laag gehouden (minder dan 3% van de uitgaven).

Ten slotte
2012 is een ondernemend jaar geweest. Het pilot project Mawotsheni staat.
Een jaar van ontwikkeling waar wij vooral onszelf zijn gaan richten op de speerpunten.
Terugkijkend een bewogen en succesvol jaar.

Ontvangsten 2012


Donaties                                    Particuleren bijdragen 
Acties derden/Bedrijfsleven
Straatacties
Rente spaarrekening
Cirque Classique

Totaal ontvangsten

Uitgaven
Mawotsheni 
Sissonke 
Centre of Joy   
Vrijwiligerscentrum 
Priv├ęschool Mavis 
Bankkosten 
Overige kosten 

Totaal uitgaven

Saldo ontvangsten -/- uitgaven

============================

Overige Kosten 
Easyapps 
KvK
Hosting  2012+2011                          Kosten Queerleaders   
Stadsdeel Amsterdam Centrum 
Overig  
 

Saldo Bankrekeningen                                                                                      Rabobank betaalrekening          Rabobank spaarrrekening 
15.553,00
2.050,00
5.089,00
9.295,00
7,00
625,00

32.619,00


31.471,00
3.250,00
1.500,00
5.000,00
10.000,00
513,00
1.240,00

52.973,00

- 20.354,00

===============


41,50
24,08
71,40
903,06
193,00
6,74
1.239,78


  01-01-2012                   31-12-2012
83,00                        1.832,32
54.342,82                     37.675,11
54.425,82                     39.507,43