2013

JAARVERSLAG 2013

Jaarverslag Stichting Willen & Doen 2013


2013 een jaar van wisseling in bestuur, nieuwe projecten, acties en benefietfeesten en wederom nieuwe vrijwilligers en stagiaires. De overheadkosten waren laag, wederom minder dan 3%!

Wil Groot (oprichter) , Martin Lont(voorzitter), Joyce Roemer (secretaris), Arnold Vlaar (penningmeester), Maarten Groot (webdesigner), Ronald Vonk (lid advies-commissie) en Jasper Buis (bestuurslid) .

Willen & Doen Amsterdam
In Januari vind er een bestuurswisseling plaats. Johannes Bak neemt afscheid als voorzitter en wordt opgevolgd door Martin Lont. Joyce Roemer neemt de rol van secretaris op haar schouders en Ronald Vonk, die in 2013 ervaring heeft opgedaan op het project Mawotsheni, doet zijn intrede als lid advies commissie. Wij danken Johannes Bak voor zijn grote inzet voor de stichting.

Mawotsheni 
Verandering op de werkvloer van manager. 
Kate Getting- Lewis: droeg het stokje over aan Gracie Rawlings en haar man Marcos Msisca.
Gracie:  managed het project en Marcos nam de moestuin op zijn schouders. 
Eind 2013 moeten Gracie en Marcos afscheid nemen, omdat zij vanwege visa problemen terug moeten naar de Verenigde Staten.
Het project wordt overgenomen door Riff Micho. Hij heeft de Zuid Afrikaanse nationaliteit.
Nomapuzi, de preschool lerares heeft nu Tozama als assistente.

In het voorjaar krijgen wij bericht van Mawotsheni dat wij als stichting Willen & Doen Zuid Afrika zijn geregistreerd. Dit is een volslagen verrassing. Normaal duurt dit minimaal twee jaar. Voorzitter is Nomapuzi, Selena Arends (secretaris) en Judy Johnson (penningmeester).
Er wordt contact gelegd met Sociaal Development betreffende het kindertehuis. Afspraken worden gemaakt in Umtata waar het kantoor is gevestigd, maar wij krijgen geen groen licht. Met het bestuur stichting Willen & Doen Zuid Afrika wordt besloten vooral het ministerie op de hielen te zitten. 
Wanneer in november Dhr. Riff Micho het management overneemt en tevens bestuurslid wordt zitten we weer om tafel met Sociaal Development. Uit deze gesprekken komt voort dat er GEEN geld is. De pot van het ministerie is veel te klein voor de Oostkaap, waaronder de Transkei valt. 
Riff is van mening dat er meer manieren zijn om te werken naar zelfredzaamheid.

Er werd dit jaar extra geinvesteerd in het Spaza winkeltje. O.a werd er een vrieskist aangeschaft om vlees te verkopen. Ook werd de rondavel afgebouwd. Andere extra kosten voor het project was het bakkie, die regelmatig stuk was. De wegen zijn slecht. Voor het project Mavis kwamen ook nog extra uitgaven.  

Particuliere bijdragen, acties van derden en bedrijfsleven
In Mawotsheni wordt er geïnvesteerd in materialen zoals o.a generator, boor en zaag machines en Ford bakkie 4weel drive. Het grootste deel van de auto wordt gesponsord door Dhr. Dennet Lawende zijn bedrijf. 
De Oscar Romero scholengemeenschap, waar Wil presentaties heeft gedaan kwam in actie voor Willen en Doen. Zij brachten 7000 euro bij elkaar. Dit heeft aangedragen tot het financieren van de kinderdagverblijf van Mavis. Het Broeckland college in Breukelen heeft 2500 euro opgehaald tijdens de kerstactie. Ook hier heeft Wil presentaties gegeven.

Straatacties
Wederom zijn de Queerleaders weer actief geweest en hebben succesvolle optredens gedaan met een geheel nieuwe show. Hoogtepunt was o.a het optreden op het Kwakoe festival in de Bijlmer. 
Bij de actie tegen agressie liepen wij ook mee, wat de donderdag voor het gaypride weekend is. Er werden er van ons veel foto’s gemaakt. Voorpagina Parool en het gehele jaar in verschillende tijdschriften en andere kranten. Veel reclame voor de Willen & Doen. 
De opbrengst was duidelijk minder bij de straatacties, wat ook kwam door minder optredens. Toch een goede opbrengst en door PR werden ook acties van derden en bedrijfsleven geactiveerd . Particuliere bijdragen steeg ook.

HvA Stagiaires

Op 15 Mei werd er een benefietfeest georganiseerd door de stagiaires. Dit werd zeer gewaardeerd door de bezoekers en genodigden. Peter Faber presenteerde samen met Martin Spee de show. Er werd bijna 1400 euro opgehaald. Dank dames, Peter en Martin, voor deze actie.  Met deze benefiet ronde de stagiaires hun stage succesvol af. 
In september ging de tweede groep stagiaires van start. Zij richten zich eerst op onderzoek en op scholen om daar presentaties te geven. Het eerste half jaar werd goed afgerond. Ook werd door hen besloten welk doel ze willen halen volgend jaar mei. Zij gaan aan de slag op het Barlaeus Gymnasium, gelegen op het Leidseplein in Amsterdam. Succes dames. Zij worden begeleid door Dhr. Jacob van Meegen.

Project Mavis
In september was de grote opening georganiseerd door Selena Arends en de gemeenschap van Preschool Mavis in Ntjileni. Sociaal Development en het ministerie van Educatie waren er aanwezig. Zij waren zeer onder de indruk. Het bouwen van dit project heeft 12.000 euro gekost, wat grotendeels werd gefinancierd
door De Oscar Romero scholen gemeenschap, gelegen in Hoorn (NH).

Overige projecten

  • Tozama, assistente van Nomapuzi start dames sportclub in Mawotsheni.
  • In Amsterdam en in de Transkei loopt Mackenzie Feduruk 4,5 maand mee als vrijwilliger bij het organiseren van acties en optredens. Op Mawotsheni is hij vooral actief met bouwen, tuinieren, timmeren en schilderen. Ook assisteert hij bij de sportclubs en in de kinderdagverblijven.
  • Mentor Mothers is actief in het Mawotsheni gebied.
  • Marcos start sportschool in het community centrum. Hij maakt zijn eigen gewichten van blikken en cement. De jongens die er trainen helpen in de moestuin.


Acties
De opbrengst van de straatacties was in 2013 lager dan het voorgaande jaar.

  • Optredens op Gaypride, Kwakoe en Loveball, georganiseerd op 29 november in Paradiso.
  • Markt in de Bijlmer.
  • Benefietfeest in Oude School tegenover RAI in Amsterdam door HvA stagiaires.
  • Hanny Cox regelt nieuwe rolstoel voor Mavis. Zij assisteert 7 weken op het project Mawotsheni als vrijwilligster. Geweldig werk Hanny.
  • Kerstbenefiet actie in Breukelen bij het Broeckland college op 18 december.


De cijfers
Inkomsten en uitgaven 2013 zijn bijna gelijk. Wederom minder dan 3% overhead.
Er is vooral geïnvesteerd in Mawotsheni, daar er enkele tegenvallers waren. Brand in het winkeltje bracht extra onkosten voort.

Ten slotte
Kunnen we terug kijken op een succesvol jaar. Het nieuwe kinderdagverblijf en de nieuwe rolstoel voor Mavis. De creche in Ntjileni geeft onderdak aan ruim 70 kinderen. De gemeenschap zorgt zelf dat zij twee keer per dag eten krijgen. Het was een hoogtepunt te zien hoe een gemeenschap zich zo gemeenschappelijk inzet. 
Oscar Romero is de naam van de kinderdagverblijf. Zij hebben zich hiervoor ingezet. Dank.

Ontvangsten 2013


Donaties                                    Particuleren bijdragen 
Acties derden/Bedrijfsleven
Straatacties
Benefietavond
Rente spaarrekening 

Totaal ontvangsten

Uitgaven
Mawotsheni 
Inkoop hartjes
Bankkosten   
Overige kosten 


Totaal uitgaven

Saldo ontvangsten -/- uitgaven

============================

Overige Kosten 
Hosting 
Kosting Queerleaders
Overige                         
 

Saldo Bankrekeningen                                                                                      Rabobank betaalrekening          Rabobank spaarrrekening                                                                                                   

11.713,00
2.435,00
9.916,00
4.956,00
1.396,00
373,00

30.789,00


24.759,00
5.760,00
457,00
229,00


31.205,00

- 416,00

===============


36,30
121,00
71,39
228,69


  01-01-2013                31-12-2013
1.832,32                     4.343,28
37.675,11                   35.011,80
39.507,43                    39.355,08