2014

JAARVERSLAG 2014

Jaarverslag Stichting Willen & Doen 2014


2014 was wederom een jaar van wisseling van het bestuur, zowel in Nederland als in Zuid-Afrika. Een jaar van acties en benefietfeesten, gerealiseerd door  stagiaires en vrijwilligers.  
Wederom waren de overheadkosten laag.

Het bestuur van de Willen & Doen Nederland bestaat uit: 
Wil Groot (oprichter),  Ronald Vonk (voorzitter), Joyce Roemer (secretaris), Arnold Vlaar (penningmeester), Anneliese van Altena (bestuurslid), Mike van Duuren (website) en Santiago Ramirez (assistent website).

Willen & Doen Amsterdam
In Amsterdam vond er in september een bestuurswisseling plaats. 
Martin Lont, Maarten Groot en Jasper Buis nemen afscheid na 7 jaar actief te zijn geweest.  Martin Lont wordt opgevolgd door Ronald Vonk. De inzet van Martin is de afgelopen 7 jaar van groot belang geweest voor de ontwikkeling van de stichting. Maarten Groot heeft de website ontwikkeld en Jasper Buis was als bestuurslid altijd actief. Bij deze alle drie heel veel dank voor jullie inzet namens het bestuur, alle leden, vrijwilligers en donateurs. 
Zonder jullie had Willen & Doen niet kunnen bestaan.


Mawotsheni 
Het jaar 2014 staat het project Mawotsheni onder leiding van Riff Micho. Het gaat goed met het project. 
Riff heeft zich vooral gericht op de ontwikkeling van de gemeenschap door middel van het werven van vrijwilligers die actief zijn op het project. 
Tozama, al enkele jaren assistent van Nomapuzi op de preschool, neemt afscheid. Zij vertrekt naar Lesotho, waar zij gaat studeren. Ann Smith neemt het stokje over. Phumlani, de plaatselijke vertegenwoordiger en klusjesman neemt ook afscheid. Dylan neemt zijn rol over en Kenny wordt ingehuurd voor de kleine klusjes. Kenny komt uit Mawotsheni. In juli komt Uprise op het project werken en hij legt met zijn kennis een Perma cultuur moestuin aan. Deze ziet er geweldig uit. Hij leert de mensen hoe in 18 dagen compost te maken. Dit gereedschap is van groot belang voor ontwikkeling en zelfredzaamheid.

Bij het vertrek van Phumlani wordt ook besloten het Spaza winkeltje te sluiten. Het vergt teveel tijd en werk. In Mawotsheni dorp heeft een dorpeling een winkeltje geopend. De gemeenschap heeft aan een winkel genoeg. Riff vindt dat de ruimte goed gebruikt kan worden als werkplek voor het maken van meubels, deuren en ramen.

Begin 2014 wordt er geïnvesteerd in zonne-energie. Er worden panelen aangeschaft en dit is een vooruitgang. Vanaf heden is er direct contact mogelijk met Willen & Doen Zuid Afrika.

De kindercrèche telt de eerste helft van het jaar 16 kinderen. Na de grote vakantie is er sterke toename. Er worden 30 kinderen ingeschreven. Dit heeft als gevolg dat wij moeten uitbreiden. Per kind is wettelijk 1,5 meter ruimte nodig.

Particuliere bijdragen, acties van derden en bedrijfsleven
In Mawotsheni wordt wederom geïnvesteerd in o.a. een generator en boor- en schuurmachines. Er was ingebroken op het project en dit was een groot verlies.
De Ford had problemen met de motor en dit bracht een extra investering teweeg. De wegen zijn niet makkelijk begaanbaar, waardoor aftakeling sneller gaat. 
Wederom sponsorde Dhr. Dennet Lawende ons. In juni was er een benefietmarkt, wat georganiseerd werd op het Barlaeus Gymnasium te Amsterdam. Hiermee waren vier stagiaires van de Hogeschool van Amsterdam actief. Zij liepen het schooljaar 2013/ 2014 stage bij Willen & Doen. De opbrengst van de benefietmarkt was € 3800,00.


Vanaf begin september was Willen & Doen actief op MBO West te Amsterdam. 
Samenwerking met Meetingpoint , o.l.v. Arnold van Koolwijk en Bea Yskes. Orlando Landsdorf bracht een geweldige presentatie teweeg op wereld Aidsdag in samenwerking met Meetingpoint op MBO West.
Wederom zijn de Queerleaders weer actief geweest op Kwakoe festival in de Bijlmer, op de Gaypride in Amsterdam en op andere feesten. Dit met een geheel nieuwe show, onder leiding van Peter Rombouts. De opbrengst was goed.

Bij de actie tegen agressie liepen wij ook weer mee en haalden wij wederom de voorpagina van het Parool.  Het jaar sluit af met een interview in het Noord Hollands Dagblad. Zie website.

Project Celena
In oktober vinden de eerste gesprekken plaats met hoofdman, chief en Celena.
In de buurgemeenschap van Ntjileni is een kindercrèche nodig. De kleintjes moeten minimaal 4 kilometer lopen naar de dichtstbijzijnde school. Er wordt afgesproken dat dit ons doel gaat zijn voor het komende jaar. 
De chief zit in een rolstoel, daar zijn benen zijn afgezet. De rolstoel is in zeer slechte conditie. Celena vraagt of wij daar iets aan kunnen doen.

Overige Projecten

 • Samenwerking met Stichting Obonto op Mawotsheni gaat goed. Zij financieren nieuw meubilair voor de kindercrèche en zeggen toe ook de keuken te sponsoren die volgend jaar gebouwd gaat worden.
 • Riff vangt aan met het verbouwen van de keuken. Tevens vangt hij aan met het timmerproject. Kenny leert hierbij omgaan met machines.
 • Er wordt een rondavel gebouwd voor Nomapuzi. Nu kan zij gedurende de week verblijven op het project, wat haar 2,5 uur lopen per dag bespaart.
 • Stichting Obonto financiert studiekosten voor de opleiding van Nomapuzi tot Montessori onderwijzeres. 

Acties

 • Boekpresentatie in Getto restaurant te Amsterdam door Jason Anthony. Opbrengst voor W&D.
 • Markt Wijkcentrum Jordaan in samenwerking met Kees Kramer. Opbrengst voor W&D.
 • Markt optredens op het Barlaeus Gymnasium te Amsterdam i.s.m. HvA.
 • Kwakoe, Gaypride en Hartjesdagen.
 • Kermis Hauwert.
 • Workshops seksualiteit en cultuur op ROC.
 • Collecte Delta/ KLM i.s.m. Raymond Timmer en Olav Roben.
 • Wereldaidsdag MBO West.

De cijfers
De inkomsten van 2014 zijn hoger dan 2013. Dit heeft ook te maken met de acties die wij hebben gehad en de samenwerking met de scholen. In 2013 zijn er meer uitgaven geweest vanwege het bouwen van de kindercrèche van Mavis.
Er is wederom vooral geïnvesteerd in Mawotsheni, ook omdat er tegenvallers waren.  De uitgaven zijn hoger vanwege flyers en kleding wat is aangeschaft voor de Queerleaders.

Ten slotte
Wij kunnen terugkijken op een bevlogen jaar, waarin aan beide kanten veel is gewerkt.  Mawotsheni is uitgebreid, er zijn meer kinderen op de kindercrèche en er worden daardoor meer ouders en familieleden betrokken bij de ontwikkelingen in de gemeenschap. Het doel van Willen & Doen is tenslotte om via de kinderen ook hun opvoeders te bereiken en deze mee te nemen in ontwikkeling en educatie.

Bij deze nogmaals dank aan hen, vooral vrijwilligers en donateurs, die hebben meegewerkt om dit jaar succesvol af te ronden.

Ontvangsten 2014


Donaties                                    Particuleren bijdragen 
Acties derden/Bedrijfsleven
Straatacties
Benefietavond
Rente spaarrekening 

Totaal ontvangsten

Uitgaven
Mawotsheni 
Inkoop hartjes
Bankkosten   
Overige kosten 


Totaal uitgaven

Saldo ontvangsten -/- uitgaven

============================

Saldo Bankrekeningen                                                                                      Rabobank betaalrekening          Rabobank spaarrrekening                                                                                                   

============================

Toename Liquide Middelen
Verschil met resultaat Exploitatieoverzich 

Verklaar door:                                              Nog te ontvangen rente spaarrekkening Ontvang rente in 2014                  Verschil 
8.971,00
1.000,00
12.843,00
10.487,00
--
267,00

33.568,00


24.650,00
1.883,00
364,00
930,00


27.827,00

5.741,00

===============


  01-01-2014                 31-12-2014
4.343,28                      9.704,99
35.011,80                    35.284,81
39.355,08                    44.989,80


===============

5.634,72
- 106,38


 
373,31
266,63
106,38