2015

JAARVERSLAG 2015

Jaarverslag Stichting Willen & Doen 2015


2015 was wederom een turbulent jaar, met wisseling van bestuur in Zuid Afrika, acties op MBO West in Amsterdam, een benefietfeest in Hauwert en de geweldige Tulpenbrunch. Wederom werd dit alles gerealiseerd door, en in samenwerking met, stagiares en vrijwilligers. Achter de schermen een turbulent jaar voor het bestuur. Overheadkosten wederom laag. 

Willen & Doen Amsterdam
In Amsterdam kwam het bestuur meer bij elkaar dan gebruikelijk. Ontwikkelingen in Zuid Afrika waren hier de reden van. Het helpen om te begeleiden op afstand gaat nooit zonder kleerscheuren. Zo stegen de prijzen van materiaal en voedsel vanwege de olieprijs die omhoog ging. Dit staat in directe verbinding met elkaar.
Het project Selena ging van start. In het jaarplan - begroting kunnen jullie hiervan de cijfers zien. Ook staan daar de cijfers aangegeven van het jaarplan- begroting Mawotsheni. 

Mawotsheni
Het project Mawotsheni werd tot oktober geleid door Riff Micho. Hij leidde ook het Selena project. Na de opening van Good Hope kindercreche (project Selena) heeft Riff het leiderschap overgedragen aan Nola Elliot, die vanaf December in dienst kwam. Nontsha Sethe nam het werk over van Ann Smith. 
Zij assisteert Nomaphuzi in de kindercreche en doet social werk in de gemeenschap. Haar contact met de ouders van de kleine kinderen heeft goed resultaat opgeleverd. Er is een dorpsraad gekozen die inspraak en inzicht heeft op de ontwikkelingen op het Mawotsheni project.
In Mawotsheni werd de keuken gebouwd naast de kindercreche. Deze werd gefinancierd door Stichting Obonto. Veel dank daarvoor. 

De kindercreche telt de eerste helft van het jaar 30 kinderen. Na de vakantie 31. Er wordt besloten om de gemeenschapsruimte te gebruiken wanneer nodig, totdat er genoeg geld is om een lokaal bij te bouwen. 

Particuliere bijdragen, acties van derden en bedrijfsleven
De 22ste januari was de presentatie en de grote markt op MBO West. Wederom opende en presenteerde Peter Faber deze. Vele vrijwilligers en stagiares waren actief. Geweldig was de actie van vooral de studenten, die zich op deze dag twee semesters hadden voorbereid. Een ieder hieraan meewerkend veel dank. In West Friesland volgde een maand later een benefiet feest, gepresenteerd door Niels Velthorst en Eelco Groen. Ook deze leverde veel op.
De 26ste april werd de Tulpenbrunch georganiseerd door Frank Timmerman, Jeroen Boukens en andere vrijwilligers. Hierbij was het logo van Willen en Doen in de tulpen te zien. Een geweldige actie, waarbij 100 mensen aan tafel gingen. Brunchen tussen de tulpen was ook een waar succes. Zes weken later organiseerde Kees Kramer wederom de Groene Straat dag in de Amsterdamse Jordaan. Particuliere donaties kwamen zelfs vanuit Zwitserland. Iedereen veel dank daarvoor. 

Project Celena - Kindercreche Good Hope
Eind maart wederom actie in Ntjileni. Er werd een feest georganiseerd door de gemeenschap voor het leggen van de eerste steen. De geplande tijd is een half jaar. In oktober is de bouw klaar en wordt "Good Hope", geopend. Het ziet er fantastisch uit. 
De geplande begroting wordt niet gehaald. Samen met de donatie van de Chef Commandeur stichting komen we op 25.000 euro. Deze is geinvesteerd in het bouwen van de school en het aanleggen van de moestuin. Materiaal kosten vielen hoger uit. Toch was er de opening in oktober. Een geweldig uitbundig feest, waarbij de gehele gemeenschap zijn medewerking verleende. De dankbaarheid was groot. 

Cijfers
Afname liquide middelen zijn toegenomen dit jaar. Dit komt door het bouwen van Good Hope kindercreche. Betreffende de onkosten zitten wij nog steeds bijzonder laag. Wij zijn een non-profit en werken allen als vrijwilligers. Dit maakt ons sterk. 

Ten slotte
Het was weer een roerig jaar, waarin veel acties met als hoogtepunten Benefietfeest in Hauwert, de Tulpenbrunch, MBO West, waar Peter Faber en Orlando Landsdorf presenteerden voor Willen en Doen. Dank beide heren voor hun inzet. Ook van deze kant danken wij MBO docenten Bea Yskes en Arnold van Koolwijk voor hun inzet, zowel hier als in Zuid Afrika. 
Hoogtepunt in de Transkei was de opening van "Good Hope preschool" Zonder al onzer vrijwilligers en stagiaires hadden wij dit niet kunnen bewerkstelligen. Wederom dank aan iedereen namens de kinderen, de werknemers op de projecten, het bestuur en mijn persoon. 

Ontvangsten 2015


Donaties                                    Particuleren bijdragen 
Acties derden/Bedrijfsleven                ROC
Straatacties                              Tulpenlunch
Hartjes
Rente spaarrekening 

Totaal ontvangsten

Uitgaven
Mawotsheni 
Good Hope                                Bankkosten                                        Kosten Brunch 
Inkoop hartjes
Overige kosten 


Totaal uitgaven

Saldo ontvangsten -/- uitgaven

============================

Saldo Bankrekeningen                            Rabobank betaalrekening          Rabobank spaarrrekening                                                                                                  

============================

Afname Liquide Middelen
4.609,00
6.720,33
2.749,89
10.379,60
--
   3.550,00
85,00
                                    175,88

28.269,70


27.000,00
12.500,00
678,24
584,69
--
734,69


41.497,62

- 13.227,92

===============

  01-01-2015                 31-12-2015
9.704,99                      2.310,33
35.284,81                   29.451,44
44.989,80                   31.761,77

===============

- 13.228,03