2017

JAARVERSLAG 2017

Jaarverslag Stichting Willen & Doen 2017


Wederom een jaar voorbij. Een jaar van ontwikkeling en verandering op de projecten in de Transkei. Op het project Mawotsheni vond wederom een verandering in bestuur plaats. Zelri Vicente moest wegens gezondheidsredenen afscheid nemen. Wij betreuren dat omdat zij prachtig werk deed en een geweldige band had met de gemeenschap. Haar rol is overgenomen door Ziyanda Sethe. 

Willen & Doen Amsterdam
Wederom kwam het bestuur zoals normaal gebruikelijk elke drie maanden bij elkaar. Wij verwelkomden Riff Micho bij de vergaderingen. Riff woont momenteel in Amsterdam. Hij heeft besloten om zich speciaal in te zetten voor de Good Hope crèche, wat hij heeft gebouwd. Graag zet hij zich er voor in om het een succesvolle montessori school te laten zijn. Ook verwelkomde wij Giovanni. Hij wil zich in gaan zetten samen met Ronald voor sponsoring online. Het afgelopen jaar heeft Wil zich vooral gericht op het schrijven van zijn boek. Hierin beschrijft hij tien jaar Zuid Afrika en hoe het allemaal tot stand is gekomen.


Mawotsheni 
Hoogtepunten op het Mawotsheni project zijn er menigeen. De crèche telde 31 kinderen dit jaar. Noma en Nontscha namen dat op hun schouders. Zee richtte zich vooral op de boekhouding en de vrijwilligers. Zo waren er drie Franse vrijwilligsters die samen aan de slag gingen om de groenten tunnel te vernieuwen. De wanden werden opgezet met plastic flessen. Zie de foto bij acties. Ook bezocht Ziyanda samen met de Françaises verschillende universiteiten om de projecten te promoten. Verassend was om te zien dat er momenteel elektriciteit is op het project en in de omgeving. Dit is een grote vooruitgang. Betreffende water is er nog niet veel veranderd. De laatste maanden van het jaar was er geen water. Dit bracht problemen voort in de gemeenschap op het gebied van gezondheid.

Good Hope crèche
Voor de Good Hope crèche zette Riff zijn beste beentje voor. Momenteel woonachtig in Amsterdam organiseerde hij een veiling waarvan de opbrengst zou worden gebruikt voor nieuw meubilair voor Good Hope. De opbrengst was €1750,-. Eind september vertrok Riff naar Coffee Bay, waar hij aan de slag ging om het meubilair te maken. Hierbij kreeg hij hulp van velen uit de omgeving. In november werd het meubilair geïnstalleerd. Omdat velen vrijwillig hielpen hield hij €400,- over. Er werd besloten daarmee Selina te sponsoren omdat zij zoveel vrijwilligers werk heeft verricht de afgelopen jaren. Met haar vrijwillige inzet voor de crèche van Mavis en Good Hope zijn beide projecten gerealiseerd.

Particuliere bijdragen
Dit jaar hebben wij afscheid moeten nemen van Danny Faber en Tony Beks. Beiden hebben zich ingezet voor de stichting. Danny was al vanaf 2007 actief vrijwilliger. In zijn laatste wil liet hij een bedrag na aan de stichting. Danny, we zullen je missen. Met Tony heeft Wil samengewerkt in Kaapstad bij het Salesiaans instituut. Tony zette zich vooral in voor de straatjongens. Ook Tony liet een flink bedrag na aan de stichting. We zullen je missen.

Ook kwam er een particuliere bijdrage van een jubilaris. Zij, Akky, heeft de projecten enkele jaren geleden bezocht. “Mijn hart ligt bij de kinderen.” Danke je Akky.

Acties van derden en bedrijfsleven
Hiervoor danken wij de veiling van Riff, de actie Groene Straat dag in Amsterdam en de 40MM mars in Noord Holland.

De cijfers
Toename liquide middelen is mooi om te zien na een jaar van in feite weinig acties. Dit houdt in dat de inkomsten positief zijn. Hierdoor kunnen wij zonder ongerustheid doorgaan met het sponsoren van de projecten. Mawotsheni draait door en de gemeenschap loopt mee. Betreffende onkosten zitten wij nog steeds bijzonder laag.

Ten slotte
2017 was een rustig jaar waarin zowel in Zuid Afrika en ook in Amsterdam alles door kabbelde. Natuurlijk waren er veranderingen, maar ook deze losten zichzelf aan beide kanten op, doormiddel van hulp van derden. Bij dezen danken wij al onze donateurs en vrijwilligers die ons het afgelopen jaar hebben gesponsord en die hebben meegelopen. Wederom dank aan iedereen namens de kinderen, de werknemers op de projecten, het bestuur en mijn persoon.

Ontvangsten 2017


Donaties                                    Particuleren bijdragen 
Acties derden/Bedrijfsleven                ROC                                           Tulpenlunch
Hartjes
Rente spaarrekening 

Totaal ontvangsten

Uitgaven
Mawotsheni 
Mawotsheni Car                                Obonto project Celena                                Good Hope                                          Bankkosten 
Kosten brunch
Overige kosten 


Totaal uitgaven

Saldo ontvangsten -/- uitgaven

============================

Saldo Bankrekeningen                            Rabobank betaalrekening          Rabobank spaarrrekening                                                                                                  

============================

Toename Liquide Middelen
5.529,00
14.760,00
2.629,00
--
--
   --
                                    5,00

22.924,00


14.150,00
--
--
1.754,00
396,00
--
77,00


16.377,00

6.547,00

===============

  01-01-2017                 31-12-2017
343,86                      1.585,87
27.327,32                    32.679,17
27.671,18                    34.265,04

===============

6.593,86