2018

JAARVERSLAG 2018

Jaarverslag Stichting Willen & Doen 2018

Het jaar 2018 zal in de analen staan als een vruchtbaar jaar met vele verrassingen. Ontwikkeling is constant gaande en is wederom opbouwend geweest. In mei vierden wij ons tien jarig bestaan wat gepaard ging met een groot benefiet feest in Hauwert. Wil heeft een boek geschreven en uitgegeven ten bate van de kinderen. De presentatie van het boek ”Droom van een Vrijbuiter” in de Beurs van Berlage te Amsterdam, halverwege de Wereld Aids conferentie was ook één van de hoogtepunten.

Willen en Doen Amsterdam                                                                          Het bestuur kwam vanwege de ontwikkelingen op de projecten zes keer bij elkaar. Aandacht was nodig, ook in Nederland. Het was een wedloop om alles op tijd af te hebben. Ook de media is daarbij goed van dienst geweest. Wil is geïnterviewd door krant, radio en tv. De verkoop is nog steeds in eigen beheer en er is veel meer gedoneerd dan wij hadden verwacht. Het boek is vertaald in het Engels en hopende komt deze in de loop van 2019 op de markt. Onze voorzitter Ronald is samen met drie vrienden twee weken op het project geweest en hebben daar vrijwilligerswerk verricht. Als activisten kwamen zij terug.

Mawotsheni                                                                                                    Begin 2018 zat Mawotsheni in de problemen. Er waren maar vijf kinderen in de crèche. Wil heeft daarbij stappen genomen om dat te veranderen. In drie weken tijd waren er 20. Na de zomervakantie 45. Gelijker tijd is men begonnen met naschoolse opvang omdat 87% van kinderen van groep vier op de lagere school niet konden lezen nog schrijven. Deze actie is in de loop van het jaar over genomen door andere projecten. Na de zomervakantie werd het project geteisterd door een orkaan. Het gemeenschapshuis lag plat. Van beide kanten werden er virtueel en telefonisch stappen genomen om het zo snel mogelijk weer op te bouwen. Vanwege de goede inkomsten van het boek en andere donaties waren er middelen genoeg om dit te financieren. De opening werd gevierd op de 30ste november, gelijktijdig met de diploma uitreiking voor de kleuters en dit samen op Wil zijn verjaardag. “Een mooier cadeau kan je niet krijgen”, was Wil zijn reactie. Gelijktijdig was er via facebook een inzamelingsactie waarbij ruim 3000€ werd gedoneerd. Er is ook verandering in het bestuur. Ziyanda nam ontslag en is gaan studeren. Nomapuzi is terug in haar eigen gemeenschap, waar zij nu Ngoko kindercrèche leidt. Zij is nog steeds in dienst bij ons. Willen en Doen heeft ook Ngoko onder zijn vleugels nu. Betreffende water is er nog niet veel veranderd.

Good Hope crèche                                                                                            Riff hield ons op de hoogte van de ontwikkelingen van Good Hope. Er is geïnvesteerd om de crèche professioneler te maken. Het bedrijf Bizzomate heeft ons in december 2017 €6000,- gedoneerd voor Good Hope, waarvan ook de lerares maandelijks een kleine vergoeding krijgt. De lerares heeft 25 kinderen momenteel en staat er alleen voor, omdat haar assistent zwanger is.

Particuliere bijdragen                                                                                      De particuliere bijdragen namen vooral toe gedurende het verblijf van Ronald en zijn vrienden op de projecten, na de presentatie van het boek en het verblijf van Wil in november.

Acties van derden en bedrijfsleven                                                            Ten eerste dank aan de Stoomtramloop in Hoorn. Zij sponsorden €1000,00. Ook dank aan 40MM te Venhuizen. Ook gaat er dank naar Dominique uit Brugge, die in vijf weken tijd vijf dozen boeken verkocht. Andere particulieren, Bernadet en Cindy voerden acties, waardoor Wil en Ronald veel verbandmateriaal mee konden nemen voor de klinieken. Zij gaan volgend jaar mee naar het project. Via facebook zette Carolien zich in geld in te zamelen met haar verjaardag, wat ook weer anderen activeerde. Nancy uit Brugge organiseerde een verjaardag instuif, waarvan zij €600,- doneerde. Wij danken alle particulieren die boeken hebben verkocht in hun familie en vriendenkring.

De Cijfers                                                                                                Inkomsten en uitgaven zijn hoger geweest als het voorgaande jaar. Messiwe an Nyameka zijn beiden de Montessori opleiding gaan doen. Mesiwe leidt nu Good Hope en Nyameka neemt in januari het stokje over van Nomapuzi. Er is geïnvesteerd in een nieuw gemeenschapshuis. Wederom kunnen wij zonder ongerustheid doorgaan met het sponsoren van de projecten. Betreffende onkosten zitten wij nog steeds bijzonder laag.

Ten slotte                                                                                                          2018 was een turbulent en vruchtbaar jaar waarin zowel in Zuid Afrika en ook in Amsterdam veel plaats vond. Dank gaat uit naar alle vrijwilligers en ieder die zich heeft ingezet van klein tot groot. Dank aan hen die hulp aanboden op het moment wanneer nodig, zoals op de Rainbow markt in het Vondelpark, zoals op het benefietfeest in Hauwert en zo ook in de Beurs van Berlage, waar de organisatoren Bert en Erwin, van de expositie ‘I Will Speak’ ten tijde van het Wereld Aids Congres de ruimte beschikbaar stelden voor de presentatie. Bij dezen danken wij al onze donateurs en vrijwilligers die ons het afgelopen jaar hebben gesponsord en die hebben meegelopen. Wederom dank aan iedereen namens de kinderen, de werknemers op de projecten, het bestuur en mijn persoon.

Ontvangsten 2018


Donaties                                    Particuleren bijdragen 
Opbrengst 'Droom van een vrijbuiter'      Overige opbrengst
Rente spaarrekening 

Totaal ontvangsten

Uitgaven
Mawotsheni 
Good Hope                                        Montessori Studies                          Inkoop boek                                      Drukwerk                                          Reiskosten                                        Bankkosten  
Overige kosten 


Totaal uitgaven

Saldo ontvangsten -/- uitgaven

============================

Saldo Bankrekeningen                            Rabobank betaalrekening          Rabobank spaarrrekening                                                                                                  

============================

Toename Liquide Middelen
8.081,00
10.648,00
14.068,00
2.397,00
                                       4,00

35.198,00


17.571,00
1.350,00
1.662,00
5.451,00
114,00
2.126,00
455,00
391,00


29.121,00

6.077,00

===============

  01-01-2018                 31-12-2018
1.585,87                      5.900,22
32.679,17                    34.434,64
34.265,04                    40.334,86

===============

6.069,82