2019

JAARVERSLAG 2019

Jaarverslag Stichting Willen & Doen 2019

Het jaar 2019 is voorbij. Bij deze delen wij hier het financiële jaarverslag met wederom prachtige momenten van groei, maar ook pijnlijke momenten van afscheid. Tieners vooral, actief bij de naschoolse activiteiten, lieten zich bij de diploma uitreiking in november van de goeie kant zien. Dans en creativiteit gaven glans aan dit feest. In Februari bezocht Wil, samen met Bernadet Vonk en Cindy de Ruijter het project. Beide dames hadden zich al een half jaar voorbereid om drie weken actief vrijwilligerswerk te verrichten met de kinderen. Thuis hadden zij acties gevoerd om eerste hulp materiaal in te zamelen omdat er vooral op de klinieken op het platte land altijd te kort is. Ook hebben zij geld ingezameld met onder andere acties bij Albert Heijn en in de vriendenkring. Deze drie weken werden overschaduwd vanwege het overleiden van een bestuurslid van het Mawotsheni Community project.

Willen en Doen Amsterdam                                                                         

In Amsterdam kwam het bestuur wederom 6 keer bij elkaar. Boekpresentaties zijn er in Alkmaar, Groot Schermer, Enkhuizen, Hoorn en Amsterdam geweest, waarbij er interviews in kranten en verslaggeving virtueel in Nederlands en Engels voor voldoende reclame werd gezorgd. Het echtpaar de Ruijter, de ouders van Cindy, vierden hun lustrum, waarbij zij als cadeau om gevulde enveloppen vroegen. De opbrengst daarvan was voor Willen & Doen. Veel dank voor deze bijdrage. De website van Willen & Doen heeft ook een nieuw jasje gekregen. Santiago heeft daarbij ook de Engelse vertaling geperfectioneerd. Op 24 december kwam de Engelse uitgave ‘Africa Calling – A Free Spirit’s Dream’ uit. De 25ste werd de eerste uitgereikt aan Paul Collet die het heeft vertaald. Op 28 december was de eerste presentatie in de Spijkerbar te Amsterdam.

Mawotsheni                                                                                                   

Het jaar 2019 was opbouwend. De kindercrèche telde 38 kinderen. Sociaal Development, het ministerie waaronder crèches vallen, rade ons aan om de crèche ruimte uit te breiden. We maakte een tekening en er werd een lokaal bij gebouwd. Jimmie, een plaatselijke timmerman werd benaderd om het meubilair te maken. In november werd het lokaal geopend op de dag van de diploma uitrijking. De naschoolse activiteiten zijn zich vooral gaan richten op huiswerk begeleiding. Het gehele jaar zijn er vrijwilligers, van nationale en internationale komaf, actief geweest op het project.

Ngoko School                                                                                           

Dit is de kindercrèche waar Normapuzi de scepter zwaait. In februari bezochten Wil, Bernadet en Cindy de crèche en het was duidelijk dat er meubilair nodig was. Jimmie werd benaderd en het geld wat zij in acties bij elkaar hadden gehaald en ook de donatie van Cindy haar ouders werden daarvoor gebruikt. De foto’s op onze internet sites laten zien hoe mooi het is gedaan. Ook werd er geïnvesteerd in verbetering van de lokalen.

Good Hope crèche                                                                                           

Dit is de kindercrèche die met behulp van Selina, door Richard McBride is gebouwd en waarvoor Richard zich inzet. Van de donatie die het bedrijf Bizzomate in 2017 had gedaan was nog een gedeelte over. Dit werd gebruikt om de plafonds en de vloeren af te maken en de lerares financieel bij te staan met een kleine vergoeding. Plaatselijke werklui hebben dit werk verricht. Er stonden dit jaar 27 kinderen ingeschreven. Ook daar werd in November een diploma uitreiking gegeven. Ook dit was werkelijk weer een groot feest.

Particuliere bijdragen                                                                                     

De particuliere bijdragen en acties kwamen uit onverwachte hoeken. Zo werden wij benaderd door Dominique de Queecker uit Brugge die een doos boeken bestelde omdat zij die in haar omgeving wilde verkopen. Een week later bestelde zij er weer één en dit ging vijf weken achter elkaar door. Daaropvolgend organiseerde zij samen met een vriendin een benefietactie in Brugge. Ook werden er andere particuliere acties gedaan zoals u hiernaast ziet. De 40MM was zoals altijd weer actief. Prachtig dat op die manier West Friesland actief is. Het echtpaar Durak kwam Wil tegen in Coffee Bay en hij liet ze de projecten zien. Thuisgekomen kwamen zij ook in actie. Op deze manier danken wij alle particulieren en bedrijven die hebben gesponsord. Wij danken jullie allen voor de inzet, voor het samen er voor gaan en het Willen en Doen.

De Cijfers                                                                                               

De inkosten dit jaar zijn lager geweest dan de uitgaven wat komt door het bouwen van het nieuwe lokaal. Betreffende onkosten zitten wij nog steeds bijzonder laag. Toch staan wij er goed voor en kunnen op deze manier nog jaren doorgaan. Natuurlijk zijn er altijd ups en downs maar dat is overal. Dit zijn ook levenslessen. De projecten staan er goed voor en we gaan er met het bestuur met goede moet weer tegen aan in 2020.

Ten slotte                                                                                                         

Danken wij iedereen die ons heeft geholpen, ook bij de acties die op facebook zijn geweest en waarbij gul werd gegeven. Wij danken de kranten die artikelen en columns hebben gepubliceerd, waardoor particulieren donaties hebben gedaan. Onderwijs is breed en wat nodig is aldaar is kennis en onderwijs is het gereedschap. De leraressen werkzaam op de kindercrèches zijn nu allen gediplomeerd en zij zijn de springplank voor de kleintjes voor een betere toekomst. Wij zijn samen met alle mensen die met ons meewandelen en doneren degene die bruggen bouwen. Dank aan ieder, samen zijn we sterk en samen Willen wij en Doen wij!.

Ontvangsten 2019


Donaties                                    Particuleren bijdragen 
Opbrengst 'Droom van een vrijbuiter'      Overige opbrengst
Rente spaarrekening 

Totaal ontvangsten

Uitgaven
Mawotsheni 
Good Hope                                        Overige uitgaven inzake lopend projecten                                                        Reiskosten                                        Bankkosten  
Overige kosten 


Totaal uitgaven

Saldo ontvangsten -/- uitgaven

============================

Saldo Bankrekeningen                            Rabobank betaalrekening          Rabobank spaarrrekening                                                                                                  

============================

Toename Liquide Middelen
7.427,00
5.525,00
2.579,00
2.330,00
                                       3,00

17.865,00


13.800,00
6.748,00
 
904,00
429,00
273,00
96,00


22.251,00

4.386,00

===============

  01-01-2019                 31-12-2019
5.900,22                      3.756,94
34.434,64                    32.188,18
40.334,86                    35.945,12

=============

- 4.389,74