2021

JAARVERSLAG 2021

Jaarverslag Stichting Willen & Doen 2021

2021 is weer ten einde - het jaarverslag ziet weer virtueel zijn bestemming. Wederom was het een roerig jaar - alwaar wisseling van management aan de orde was op het Mawotsheni project. Nomthazamo - één van de leraressen - nam het over maar door misverstanden kwamen Jay en Naomi in het vizier die werden voorgesteld door Dawn. Dawn is iemand met wie wij van het begin af aan al samenwerken. Zij leidt de Montessori kindercrèches in Coffee Bay en omgeving.

Wekelijks zijn wij virtueel in contact geweest met het Mawotsheni project en Riff heeft contact onderhouden met het Good Hope Project - wat onder leiding van Selena samen met Riff is gebouwd. Nu managed een nicht van Selena het project. Aldaar is de gemeenschap zeer actief geweest en heeft met steun - van uwe financiële middelen - onderhoudswerkzaamheden aan het schoolgebouw verricht.

De Ngoko crèche waar Nomapuzi actief is gaat goed. De dames van dit project zijn gestart met een gezamenlijke moestuin aldaar, omdat de prijzen van o.a. groenten de pan uit rijzen. Vanuit het Little Angel project moesten wij helaas vernemen dat Mavis is overleden.
Zij was de spil van de kindercrèche - en wist vanuit haar rolstoel op een geweldige manier les te geven aan vele generaties in haar gemeenschap. Mavis rust zacht.

Bijna het gehele jaar is het onderwijs op de projecten doorgegaan. Lockdowns hebben aldaar niet noemenswaardig invloed gehad. In de stedelijke gebieden was dat anders. De media sprak over een verwoestende besmetting golf - wat vooral gericht was op omicron. Het land werd daardoor wederom afgesloten. Op het platteland had het in 2021 weinig invloed, behalve dat het toerisme - wat al laag was - nog minder werd. In 2021 zijn er nooit berichten doorgekomen dat covid/ omicron in de gemeenschappen actief was. Nogmaals, de mensen leven hoofdzakelijk buiten.

Willen en Doen Amsterdam                                                                         

Vanwege verandering van management op Mawotsheni zijn wij als bestuur zes keer bij elkaar geweest. De eerste keren was dit virtueel daar wij hier geteisterd werden met lockdowns. Virtueel werden er benefietacties ondernomen om mensen op de hoogte te houden van de situatie in Zuid Afrika. Ook benefietacties van derden kwamen voor - de één stak de ander aan.

Deze sponsoracties gingen voornamelijk via Facebook alwaar men op verjaardagen een goed doel kan aanstippen waarbij dan gevraagd wordt i.p.v. een persoonlijk cadeau een donatie voor een goed doel te schenken. Verschillende mensen hebben dit gedaan en wij danken hen daarvoor. De kinderen zijn er blij mee en honger werd gestild.

Particuliere bijdragen                                                                                     

Wederom is er goed gedoneerd het afgelopen jaar. Daarvoor onze hartelijke dank. Virtueel zijn de grootste bedragen binnengekomen - wat niet vreemd is - daar collecteren tot het verleden behoort en de situatie in 2020/ 2021 daar de mogelijkheid niet toe gaf. De virtuele opbrengsten zijn onderverdeeld in vier groepen wat u op de website www.willenendoen.com onder het kopje ‘over ons’ kan zien. Behalve facebook is er ook een kanaal via apple.com en UK giving waar acties door derden worden ondernomen. In Noord Holland is een oudervereniging actief en heeft 40MM uit Venhuizen ook gedoneerd. De 40MM wandelmars ging deze keer digitaal - wat een succes was. Men wilt gaan kijken of dit volgend jaar ook mogelijk is naast het life event.

De Cijfers                                                                                               

De uitgaven zijn duidelijk minder geweest dan in 2020. Ook daartegenover zijn de inkomsten minder geweest en daarin zien wij een balans. De overige kosten waren een investering in onderhoud van het Good Hope project.

Ten slotte...                                                                                                        

. . . gaat onze dank wederom uit naar allen die zich hebben ingezet - die hun Willen omgezet hebben in Doen. Willen en doen - ook in de huidige tijd - blijft zich inzetten voor gelijke kansen. Een ieder kind heeft recht op onderwijs en zeker op goed eten.
Wij proberen op onze manier een steentje bij te dragen vanuit ons hart. Liefde is nog steeds het sterkste wapen en daarom Willen wij Doen.
Bij deze dank aan allen!.

"Overcoming poverty is not a task of charity it is an act of justice.  Like Slavery and Apartheid, poverty is not natural.  It is man-made and it can be overcome and eradicated by the actions of human beings. Sometimes it falls on a generation to be great. YOU can be that great generation.  Let your greatness blossom."  Nelson Mandela.


Ontvangsten 2021


Donaties                                    Particuleren bijdragen                Bijdragen fondsen                      Opbrengst 'Droom van een vrijbuiter'    Overige opbrengst
Rente spaarrekening 

Totaal ontvangsten

Uitgaven
Mawotsheni 
Mawotsheni waterpunt                              Mawotsheni hek                                Inkoop boek                                                  Bankkosten  
Overige kosten 


Totaal uitgaven

Saldo ontvangsten -/- uitgaven

============================

Saldo Bankrekeningen                            Rabobank betaalrekening          Rabobank spaarrrekening                                                                                                  

============================

Afname Liquide Middelen
4.605,00
3.700,00
1.000,00
212,00
1.618,00
                                       3,00

11.138,00


11.950,00
0,00
0,00
0,00
265,00
548,00


12.763,00

1.625,00

===============

  01-01-2021                 31-12-2021
2.873,23                      2.646,13
30.391,60                    28.994,91
33.264,83                    31.641,04

=============

- 1.623,79